Art. 74. - Kodeks karny. - Dz.U.1969.13.94 - OpenLEX

Art. 74. - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.13.94

Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1997 r.
Art.  74.
§  1.
Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który wynosi od 2 do 5 lat i biegnie od uprawomocnienia się wyroku.
§  2.
W wypadku gdy sprawcą jest młodociany, okres próby wynosi od 3 do 5 lat.