Art. 309. - Kodeks karny. - Dz.U.1969.13.94 - OpenLEX

Art. 309. - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.13.94

Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1997 r.
Art.  309.
§  1.
Żołnierz, który nie wykonuje lub odmawia wykonania rozkazu albo wykonuje rozkaz niezgodnie z jego treścią,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

§  2.
Ściganie następuje na wniosek dowódcy jednostki.