Art. 118. - Kodeks karny. - Dz.U.1969.13.94 - OpenLEX

Art. 118. - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.13.94

Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1997 r.
Art.  118.

Obywatela polskiego nie można wydać innemu państwu.