§ 3. - Katalog odpadów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.10

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 stycznia 2020 r.
§  3. 
Katalog odpadów, określający grupy, podgrupy i rodzaje odpadów oraz ich kody, ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych, jest zawarty w załączniku do rozporządzenia.