§ 1. - Katalog odpadów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.10

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 stycznia 2020 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa katalog odpadów z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych.