Art. 3. - Kary dla ochrony swobody wyborów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.64.509

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 września 1930 r.
Art.  3.

Kto używa przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu celem wywarcia wpływu na sposób głosowania osoby uprawnionej lub celem powstrzymania jej od głosowania,

ulega karze więzienia do lat pięciu.