Art. 2. - Kary dla ochrony swobody wyborów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.64.509

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 września 1930 r.
Art.  2.

Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem przeszkadza:

a)
odbyciu zgromadzenia, poprzedzającego głosowanie,
b)
swobodnemu wykonywaniu prawa głosowania,
c)
głosowaniu lub obliczeniu głosów,

ulega karze więzienia do lat pięciu.