Art. 10. - Kary dla ochrony swobody wyborów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.64.509

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 września 1930 r.
Art.  10.

Usiłowanie przestępstw określonych w niniejszem rozporządzeniu jest karalne.