§ 11. - Kalkulacja kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych oraz trybu wypłaty finansowania tego kosztu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1365

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 lipca 2023 r.
§  11. 
Minister dokonuje wypłaty finansowania kosztu netto w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia wniosku, o którym mowa w § 9.