Art. 8. - Jugosławia-Polska. Umowa o komunikacji lotniczej. Belgrad.1947.08.22.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.13.101

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1947 r.
Artykuł  8.

Każda z Umawiających się Stron zastrzega sobie prawo odmówienia lub odwołania upoważnienia czy też pozwolenia na eksploatowanie linii lotniczych nad swym terytorium przez przedsiębiorstwo komunikacji lotniczej drugiej Umawiającej się Strony, w wypadku, gdy nie jest przekonana, że istotna część własności i rzeczywista kontrola przedsiębiorstwa, wyznaczonego przez drugą Umawiającą się Stronę, znajduje się w rękach obywateli jednej z Umawiających się Stron, albo też w wypadku, gdy wyznaczone przedsiębiorstwo komunikacji lotniczej przestało przestrzegać ustaw i rozporządzeń wymienionych w art. 7 niniejszej Umowy lub też nie spełnia zobowiązań, wynikających z niniejszej Umowy.