Art. 13. - Język urzędowy sądów, urzędów prokuratorskich i notariuszy w okręgach sądów apelacyjnych w Poznaniu i Toruniu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.32.226

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 1925 r.
Art.  13.

Z postanowień art. 2 do 10 nie korzystają notarjusze i inne osoby, występujące w charakterze urzędowym lub z powodu swych czynności urzędowych.