Art. 34. - Jednostki badawczo-rozwojowe. - Dz.U.2008.159.993 t.j. - OpenLEX

Art. 34. - Jednostki badawczo-rozwojowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.159.993 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2009 r.
Art.  34.
1.
Pracownikami naukowymi są bibliotekarze dyplomowani oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji naukowej.
2.
Dyplomowani bibliotekarze i dyplomowani pracownicy dokumentacji naukowej są zatrudniani odpowiednio na stanowiskach:
1)
starszego kustosza dyplomowanego lub starszego dokumentalisty dyplomowanego;
2)
kustosza dyplomowanego lub dokumentalisty dyplomowanego;
3)
adiunkta bibliotecznego lub adiunkta dokumentacji naukowej;
4)
asystenta bibliotecznego lub asystenta dokumentacji naukowej.