Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2294

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2017 r.
§  30.  Główny Inspektor Sanitarny powiadamia Komisję Europejską o każdorazowym udzieleniu zgody na odstępstwo dotyczące produkcji wody w ilości powyżej 1000 m3/dobę lub przeznaczonych dla więcej niż 5000 osób oraz przekazuje dane, o których mowa w § 28 ust. 4, w terminie dwóch miesięcy od dnia udzielenia zgody na odstępstwo.