§ 6. - Izby zatrzymań.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.157.1852

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2001 r.
§  6.
1.
Izba zatrzymań powinna być zlokalizowana, w miarę możliwości, na kondygnacji parterowej budynku. W przypadku usytuowania samodzielnej izby zatrzymań w suterenie budynku, może być ona użytkowana po uzyskaniu pozwolenia właściwego organu nadzoru budowlanego.
2.
Tynki w pomieszczeniach izby zatrzymań powinny być wykonane z zaprawy cementowo-wapiennej, bielone farbą emulsyjną, a od podłogi do wysokości 1,6 m - malowane farbą olejną.
3.
Wysokość pomieszczeń izby zatrzymań powinna wynosić dla:
1)
1-4 osób - minimum 2,5 m,
2)
5 i więcej osób - minimum 3 m.
4.
Wszystkie wejścia i wyjścia z izby zatrzymań powinny być wyposażone w kratę stalową i drzwi wytrzymałe pod względem konstrukcyjnym, otwierane na zewnątrz, z atestowanymi zamkami.
5.
Wszystkie pomieszczenia w izbie zatrzymań powinny być wyposażone w dźwiękowo-świetlną instalację alarmową, a w szczególności w:
1)
dzwonki alarmowe i punkty świetlne w miejscu, z którego sygnał alarmowy zapewnia natychmiastowe przybycie profosa,
2)
przyciski dzwonków, które umieszcza się:
a)
w pomieszczeniu dla komendanta i profosów,
b)
na ścianach korytarza, przy drzwiach każdego pomieszczenia,
c)
w pokoju lekarskim,
d)
w pomieszczeniu do przygotowywania posiłków i zmywania naczyń,
e)
w umywalni i ustępie.
6.
Pomieszczenia dla zatrzymanych oraz ich wyposażenie powinny odpowiadać następującym warunkom:
1)
powierzchnia pomieszczenia przypadająca na jednego zatrzymanego nie mniejsza niż 3 m2,
2)
podłoga zmywalna, trwała, ocieplana,
3)
okna uchylne w grubości ściany muru o powierzchni w stosunku do powierzchni podłogi nie mniejszej niż 1 : 8, z zainstalowaną na zewnątrz kratą z prętów żelaznych o średnicy co najmniej 12 mm lub z płaskowników o wymiarach co najmniej 8 x 30 mm, a od wewnątrz siatką stalową z drutu o średnicy co najmniej 1,5 mm i wielkości oczek nie większej niż 25 x 25 mm,
4)
ogrzewanie zapewniające temperaturę według norm określonych dla pomieszczeń mieszkalnych, grzejniki zaś zabezpieczone siatką stalową w taki sposób, jak otwory okienne, a przy ogrzewaniu piecowym drzwiczki od pieców na zewnątrz pomieszczeń,
5)
ściany wewnętrzne wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowej, o grubości co najmniej 1,5 cegły, lub innych materiałów o nie mniejszej wytrzymałości,
6)
oświetlenie elektryczne odpowiednie do czytania i pisania; punkty świetlne zabezpieczone siatką stalową lub nietłukącym się szkłem,
7)
przyciski do wzywania obsługi izby zatrzymań, pod bezpiecznym napięciem elektrycznym,
8)
wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna zapewniająca półtorakrotną wymianę powietrza w ciągu godziny oraz otwory wentylacyjne zabezpieczone siatką stalową w taki sposób jak otwory okienne,
9)
drzwi o silnej konstrukcji otwierane na zewnątrz, z wizjerem stożkowym na wysokości 1,5 m, zabezpieczonym od strony pomieszczenia szkłem hartowanym i z drugiej strony ruchomą zasłoną, z dwiema zasuwami i atestowanym zamkiem oraz łańcuchem zabezpieczającym,
10)
leżanki jednoosobowe, szafki na rzeczy osobiste, stoliki i taborety - przymocowane trwale do podłogi lub ściany.
7.
Pomieszczenia administracyjno-gospodarcze, korytarze, umywalnie i ustępy oraz ich wyposażenie powinny odpowiadać następującym warunkom:
1)
punkty świetlne umieszczone na suficie,
2)
pomieszczenie dla komendanta i profosów z otwieraną barierą drewnianą, wyposażone w instalację telefoniczną mającą bezpośrednie połączenie z oficerem inspekcyjnym (dyżurnym) i dowódcą warty,

a także w:

a)
godło,
b)
instrukcję dla obsługi izby zatrzymań,
c)
instrukcję ochrony przeciwpożarowej w izbie zatrzymań,
d)
plan rozmieszczenia pomieszczeń izby zatrzymań,
e)
schemat ewakuacji izby zatrzymań,
f)
książkę ewidencji żołnierzy osadzonych w izbie zatrzymań,
g)
teczkę do przechowywania dokumentów stanowiących podstawę przyjęcia do izby zatrzymań lub zwolnienia z niej,
h)
książkę depozytową,
i)
książkę skarg, wniosków i meldunków zatrzymanych żołnierzy,
j)
książkę meldunków obsługi izby zatrzymań,
k)
wyciąg ze spisu abonentów centrali telefonicznej lub książkę telefoniczną,
l)
biurko drewniane lub na metalowej podstawie,
m)
krzesło biurowe drewniane twarde lub krzesło biurowe twarde na metalowej podstawie,
n)
szafę metalową lub skrzynię metalową na akta, odpowiednio zabezpieczoną,
o)
wieszak na ubrania,
p)
kosz na śmieci,
q)
oświetlenie zastępcze,
r)
zasłonę na okno,
s)
zegar,
t)
termometr wewnętrzny,
u)
apteczkę z opisem stosowania leków i środków opatrunkowych,
v)
instrukcję o udzielaniu pierwszej pomocy medycznej,
w)
zbiornik na kawę lub herbatę,
3)
pokój lekarski wyposażony w umywalkę z dopływem ciepłej i zimnej wody oraz sprzęt:
a)
biurko lekarskie na metalowej podstawie,
b)
krzesło biurowe na metalowej podstawie,
c)
kozetkę lekarską,
d)
szafkę na leki i podstawowy sprzęt medyczny do badania i udzielania pierwszej pomocy lekarskiej,
e)
wieszak na ubrania,
f)
kosz na śmieci,
g)
oświetlenie zastępcze,
4)
pomieszczenie do przygotowywania posiłków i zmywania naczyń, wyposażone w:
a)
zlewozmywak dwukomorowy z dopływem ciepłej i zimnej wody,
b)
szafki kuchenne stojące i wiszące oraz półki,
c)
lodówkę,
d)
kuchenkę elektryczną,
e)
stół na metalowej podstawie,
f)
taboret koszarowy na metalowej podstawie,
g)
kosz metalowy na śmieci,
h)
oświetlenie zastępcze,
i)
zasłonę na okno,
5)
magazyn do przechowywania przedmiotów przyjętych do depozytu, a także ubrań roboczych, pościeli i bielizny czystej i brudnej oraz środków higieny i czystości, wyposażony w:
a)
regał magazynowy metalowy,
b)
szafę metalową lub skrzynię metalową na akta, odpowiednio zabezpieczoną,
c)
stół,
d)
taboret koszarowy na metalowej podstawie,
e)
kosz na śmieci,
f)
oświetlenie zastępcze,
g)
środki higieny osobistej i czystości,
h)
ubrania robocze,
i)
pościel,
j)
bieliznę osobistą,
k)
pojemniki na pościel, osobno czystą i brudną,
l)
pojemniki na bieliznę osobistą, osobno czystą i brudną,
6)
w umywalni - umywalki z dopływem ciepłej i zimnej wody oraz, w miarę możliwości, natrysk wydzielony podobnie jak kabina ustępowa,
7)
ustęp wyposażony w umywalkę z dopływem ciepłej i zimnej wody oraz miski ustępowe spłukiwane za pomocą automatu ukrytego w ścianie,
8)
miski ustępowe umieszczone w kabinach oddzielonych przegrodami o wysokości co najwyżej 1 m, trwale przytwierdzonymi do podłogi i ściany, z drzwiami o górnej krawędzi na wysokości nie wyższej niż 1 m i dolnej krawędzi na wysokości co najmniej 0,3 m nad podłogą,
9)
umywalki, miski ustępowe, kabiny natryskowe wykonane z materiałów nietłukących się,
10)
drzwi do ustępu i umywalni z natryskiem wyposażone w szybę z nietłukącego się szkła lub zwykłą szybę zabezpieczoną obustronnie siatką stalową,
11)
woda ciepła do umywalni i natrysku oraz do umywalki w ustępie, w miarę możliwości, doprowadzona poprzez mieszacz zlokalizowany w miejscu odpowiednio zabezpieczonym lub niedostępnym dla zatrzymanych,
12)
na ścianach korytarzy, obok drzwi pomieszczeń dla zatrzymanych, zamocowane półki drewniane służące do stawiania naczyń z posiłkami,
13)
podłogi zmywalne, nienasiąkliwe, uniemożliwiające poślizg.
8.
W pomieszczeniach izby zatrzymań znajduje się również spis sprzętu, a w pomieszczeniach, o których mowa w ust. 6 i 7 pkt 2, także postanowienia porządku dnia.
9.
Stosowanie materiałów zamiennych i innych rozwiązań technicznych niż określone w ust. 1-7 jest dopuszczalne po uzyskaniu zgody właściwego organu nadzoru budowlanego.