§ 25. - Izby zatrzymań.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.157.1852

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2001 r.
§  25.
Kontrolującemu należy umożliwić niezwłoczne przeprowadzenie kontroli izby zatrzymań, a zwłaszcza rozmowę z osadzonymi w niej zatrzymanymi bez udziału innych osób.