§ 2. - Izby zatrzymań.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.157.1852

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2001 r.
§  2.
Izby zatrzymań tworzy się przy wojskowych aresztach dyscyplinarnych jako wyodrębnione w nich pomieszczenia lub jako samodzielne izby zatrzymań w jednostkach wojskowych i na okrętach wojennych.