[Utworzenie IPN; finansowanie i statut IPN] - Art. 8. - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko... - Dz.U.2021.177 t.j. - OpenLEX

Art. 8. - [Utworzenie IPN; finansowanie i statut IPN] - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.177 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2022 r.
Art.  8.  [Utworzenie IPN; finansowanie i statut IPN]
1. 
W celu realizacji zadań określonych w art. 1 tworzy się Instytut Pamięci Narodowej - Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zwany dalej "Instytutem Pamięci".
2. 
Instytut Pamięci jest finansowany z budżetu państwa, w którym stanowi odrębną część.
3. 
Organizację Instytutu Pamięci w zakresie nieuregulowanym ustawą określa statut nadany przez Prezesa Instytutu Pamięci.