[Jednostki organizacyjne IPN; zastępcy Prezesa IPN] - Art. 16. - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni... - Dz.U.2021.177 t.j. - OpenLEX

Art. 16. - [Jednostki organizacyjne IPN; zastępcy Prezesa IPN] - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.177 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2022 r.
Art.  16.  [Jednostki organizacyjne IPN; zastępcy Prezesa IPN]
1. 
Prezes Instytutu Pamięci wykonuje swoje funkcje przy pomocy jednostek organizacyjnych Instytutu Pamięci wymienionych w art. 17.
2. 
Prezes Instytutu Pamięci powołuje nie więcej niż trzech swoich zastępców.