§ 1. - Ilości wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej, przywożonych przez osoby fizyczne, które wskazują na przeznaczenie tych wyrobów do celów handlowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.74.675

Akt utracił moc
Wersja od: 22 kwietnia 2004 r.
§  1.
1.
Przywóz, przez osobę fizyczną, wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego, wskazuje na przeznaczenie tych wyrobów do celów handlowych, jeżeli wyroby te są przywożone w ilościach przekraczających:
1)
wyroby tytoniowe:
a)
papierosy - 800 sztuk,
b)
cygaretki (o masie nieprzekraczającej 3 g/szt.) - 400 sztuk,
c)
cygara - 200 sztuk,
d)
tytoń do palenia - 1 kg;
2)
napoje alkoholowe:
a)
alkohol etylowy - 10 l,
b)
wino i napoje fermentowane - 90 l (w tym wino musujące - 60 l),
c)
piwo - 110 l,
d)
produkty pośrednie - 20 l.
2.
Przywóz przez osobę fizyczną, w każdej ilości, paliw silnikowych, olejów opałowych lub gazu płynnego z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego wskazuje na przeznaczenie tych wyrobów do celów handlowych, jeżeli wyroby te są transportowane nietypowymi rodzajami transportu.
3.
Nietypowy rodzaj transportu oznacza:
1)
transport paliw silnikowych, w inny sposób niż w zbiornikach paliwowych pojazdów samochodowych, montowanych na stałe przez producenta we wszystkich pojazdach samochodowych, które pozwalają na bezpośrednie wykorzystanie paliwa do napędu pojazdu samochodowego lub przystosowanych do pojazdów samochodowych, pozwalających na bezpośrednie wykorzystanie gazu jako paliwa, lub w odpowiednich pojemnikach zapasowych (kanistrach) zawierających paliwa silnikowe, przeznaczone do zużycia w tych pojazdach, w ilości nieprzekraczającej 10 l;
2)
transport olejów opałowych lub gazu płynnego, w inny sposób niż za pomocą cystern wykorzystywanych przez przedsiębiorców zajmujących się przewozem tych wyrobów, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.