Art. 3. - Holandia-Polska. Traktat o postępowaniu sądowem, arbitrażu i koncyljacji. Haga 1930.04.12.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.15.72

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lutego 1931 r.
Artykuł  3. 

Przed podjęciem jakiego bądź postępowania w Stałym Trybunale Sprawiedliwości Międzynarodowej i przed podjęciem jakiego bądź postępowania rozjemczego, spór będzie mógł być, za wspólną zgodą Stron, poddany w celu koncyljacji, stałej międzynarodowej komisji zwanej Stałą Komisją Koncyljacyjną, ukonstytuowaną zgodnie z niniejszym traktatem.