Art. 10. - Holandia-Polska. Traktat o postępowaniu sądowem, arbitrażu i koncyljacji. Haga 1930.04.12.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.15.72

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lutego 1931 r.
Artykuł  10. 

Sprawy będą wnoszone do Stałej Komisji Koncyljacyjnej w drodze podania, skierowanego do przewodniczącego z zachowaniem warunków przewidzianych, stosownie do wypadku, przez artykuły 3-ci i 7-my.

Podanie, po wyłożeniu pokrótce przedmiotu sporu, zawierać będzie wezwanie do komisji o podjęcie wszelkich zarządzeń, mogących doprowadzić do pojednania.

Jeżeli podanie wyszło od jednej tylko Strony, będzie ono podane niezwłocznie przez tę Stronę do wiadomości Stronie przeciwnej.