Art. 17. - Hodowla zwierząt gospodarskich. - Dz.U.1960.54.310 - OpenLEX

Art. 17. - Hodowla zwierząt gospodarskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.54.310

Akt utracił moc
Wersja od: 28 maja 1963 r.
Art.  17.
1.
Minister Rolnictwa może w drodze rozporządzenia zakazać uboju:
1)
zwierząt wpisanych do ksiąg zwierząt zarodowych oraz krów poddawanych ocenie wartości użytkowej,
2)
przychówka po zwierzętach wymienionych w pkt 1,
3)
rozpłodników uznanych.
2.
Zakaz uboju, przewidziany w ust. 1, nie dotyczy zwierząt, w stosunku do których organ służby weterynaryjnej stwierdzi konieczność uboju lub właściwy do spraw rolnictwa organ administracji prezydium powiatowej rady narodowej (rady narodowej miasta stanowiącego powiat miejski, rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) - niezdatność do hodowli.