Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.63.509

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 maja 1938 r.
Artykuł  6. 

Niezależnie od postanowień artykułu 5, produkty naturalne lub przetworzone, pochodzące i przychodzące z greckiego obszaru celnego, wymienione w załączonej liście A, korzystać będą przy ich przywozie do polskiego obszaru celnego:

1) w grupie I powyższej listy: z wymienionych tam stawek celnych;
2) w grupie II i III powyższej listy: z wymienionych tam procentowych zniżek celnych.

Co do grupy III powyższej listy, to, gdyby Polska zastosowała do win, wymienionych w tej grupie, cła przywozowe wyższe niż cła stosowane w chwili podpisania niniejszej konwencji lub z niej wynikające, Grecja będzie miała prawo, bądź skorzystać z możności wypowiedzenia w myśl artykułu 26, bądź też domagać się wszczęcia niezwłocznego rokowań, mających na celu przywrócenie równowagi wzajemnych koncesyj, ustalonych w niniejszej konwencji.

Gdyby te rokowania nie doszły do skutku w ciągu 3 miesięcy, licząc od dnia w którym odnośne żądanie zostało zgłoszone, Strona poszkodowana będzie mogła wymówić niniejszą konwencję, która przestanie obowiązywać po trzech miesiącach.

Załącznik do artykułu 6. 1

Lista A.

(pominięty)

1 Załącznik do art. 6 zmieniony przez art. 2 Protokołu dodatkowego, sporządzonego w Atenach dnia 11 marca 1938 r. (Dz.U.38.63.509) zmieniającego nin. Konwencję z dniem 3 maja 1938 r.