Art. 4. - Granica morska państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.92.789

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 października 1932 r.
Art.  4.

Wody przybrzeżne polskiego obszaru celnego są ograniczone linją równoległą do linji wybrzeża i do granicy wód wewnętrznych tegoż obszaru w odległości 6 mil morskich bez ujmy dla dalej idących uprawnień wypływających z postanowień umów międzynarodowych.