[Sprzedaż nieruchomości osobie wyłonionej przed wejściem w życie ustawy. Zakaz zbywania nieruchomości w związku z zarzutem o... - Dz.U.2022.514 t.j. - OpenLEX

Art. 56. - [Sprzedaż nieruchomości osobie wyłonionej przed wejściem w życie ustawy. Zakaz zbywania nieruchomości w związku z zarzutem o sprzeczne z prawem przejęcie na rzecz Skarbu Państwa] - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.514 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  56.  [Sprzedaż nieruchomości osobie wyłonionej przed wejściem w życie ustawy. Zakaz zbywania nieruchomości w związku z zarzutem o sprzeczne z prawem przejęcie na rzecz Skarbu Państwa]
1. 
Sprzedaż nieruchomości kandydatowi ustalonemu na nabywcę w myśl dotychczasowych przepisów następuje na warunkach niniejszej ustawy.
2. 
Nieruchomość, co do której toczy się postępowanie w związku z zarzutem o sprzeczne z prawem przejęcie na rzecz Skarbu Państwa, nie może być sprzedana przed zakończeniem postępowania.