[Zmiany planu finansowego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19] - Art. 20h. -... - Dz.U.2022.514 t.j. - OpenLEX

Art. 20h. - [Zmiany planu finansowego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19] - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.514 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  20h.  [Zmiany planu finansowego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19]

Zmiany planu finansowego Zasobu dokonywane zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dotyczące realizacji przez Krajowy Ośrodek zadań mających na celu przeciwdziałanie skutkom choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w zakresie zadań określonych w niniejszej ustawie, a także zadań określonych przepisami o kształtowaniu ustroju rolnego oraz przepisami o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej nie wymagają uzyskania opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu.