Art. 39. - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.402 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 marca 2024 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  39. 

W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1344, 1356 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 730) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).