[Ograniczenie możliwości wsparcia w przypadku przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE lub finansowanych z kredytu... - Dz.U.2022.377 t.j. - OpenLEX

Art. 7. - [Ograniczenie możliwości wsparcia w przypadku przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE lub finansowanych z kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne] - Finansowe wsparcie tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.377 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2022 r. do: 9 sierpnia 2022 r.
Art.  7.  [Ograniczenie możliwości wsparcia w przypadku przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE lub finansowanych z kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne]
1. 
Finansowe wsparcie nie przysługuje na dofinansowanie tych kosztów przedsięwzięcia, które są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
2. 
Finansowe wsparcie nie przysługuje na dofinansowanie tych kosztów przedsięwzięcia, na które został udzielony kredyt, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.