Art. 7. - [Ograniczenie możliwości wsparcia w przypadku przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE lub finansowanych z kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne] - Finansowe wsparcie niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.377 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  7.  [Ograniczenie możliwości wsparcia w przypadku przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE lub finansowanych z kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne]
1.  35
 Finansowe wsparcie nie przysługuje na dofinansowanie tych kosztów przedsięwzięcia, które są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, z wyjątkiem art. 13b i art. 13c oraz art. 11h ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
2.  36
 Finansowe wsparcie nie przysługuje na pokrycie kosztów przedsięwzięcia, na które została udzielona premia, o której mowa w art. 11g ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
35 Art. 7 ust. 1 zmieniony przez art. 5 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 29 września 2022 r. (Dz.U.2022.2456) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 grudnia 2022 r.
36 Art. 7 ust. 2 zmieniony przez art. 5 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 29 września 2022 r. (Dz.U.2022.2456) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 grudnia 2022 r.