[Wskaźnik zwiększający w przypadku dotychczasowych gimnazjów] - Art. 99. - Finansowanie zadań oświatowych. - Dz.U.2022.2082 t.j. - OpenLEX

Art. 99. - [Wskaźnik zwiększający w przypadku dotychczasowych gimnazjów] - Finansowanie zadań oświatowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2082 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2022 r.
Art.  99.  [Wskaźnik zwiększający w przypadku dotychczasowych gimnazjów]

Począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. do wyliczenia wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1, 2 i 8, dla dotychczasowych gimnazjów, należy przyjąć sumę odpowiednich wydatków bieżących i dochodów oraz sumę kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, a także sumę liczby uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w dotychczasowych gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu.