Art. 85. - Finansowanie zadań oświatowych. - Dz.U.2022.2082 t.j. - OpenLEX

Art. 85. - Finansowanie zadań oświatowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2082 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2022 r.
Art.  85. 

W ustawie z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1010 i 1985 oraz z 2017 r. poz. 60) uchyla się art. 16.