[Dział wyznania religijne] - Art. 30. - Działy administracji rządowej. - Dz.U.2021.1893 t.j. - OpenLEX

Art. 30. - [Dział wyznania religijne] - Działy administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1893 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r. do: 31 sierpnia 2022 r.
Art.  30.  [Dział wyznania religijne]

Dział wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne obejmuje sprawy:

1)
stosunków Państwa z Kościołem Katolickim oraz innymi kościołami i związkami wyznaniowymi;
2)
związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, integracją obywatelską i społeczną osób należących do tych mniejszości, a także zachowaniem i rozwojem języka regionalnego.