Art. 30. - [Dział wyznania religijne] - Działy administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2512 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  30.  [Dział wyznania religijne]

Dział wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne obejmuje sprawy:

1)
stosunków Państwa z Kościołem Katolickim oraz innymi kościołami i związkami wyznaniowymi;
2)
związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, integracją obywatelską i społeczną osób należących do tych mniejszości, a także zachowaniem i rozwojem języka regionalnego.