Art. 39. - Dozór nad artykułami żywności i przedmiotami użytku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.36.343

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 listopada 2002 r.
Art.  39.

Usiłowanie czynów przestępnych, przewidzianych w niniejszem rozporządzeniu, oraz podżeganie do nich są karalne.