§ 2. - Doręczanie pism sądowych przez policję państwową w sprawach karnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.47.385

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 czerwca 1929 r.
§  2.
W wypadkach przewidzianych w § 1 pkt. 1 i 2 doręczenie przez policję państwową można zarządzić tylko poleceniem pisemnem za zezwoleniem i podpisem kierownika sądu względnie prokuratury (wydziału - oddziału - zamiejscowego),