Art. 11. - [Wyłączenie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego od potrąceń i egzekucji] - Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2575 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  11.  [Wyłączenie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego od potrąceń i egzekucji]

Z kwoty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.