Dodatkowe kredyty na rok 1937/38.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.10.59

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1937 r.

USTAWA
z dnia 1 lutego 1938 r.
o dodatkowych kredytach na rok 1937/38.

Wydatki zwyczajne, ustalone w budżecie, załączonym do ustawy skarbowej z dnia 29 marca 1937 r. na okres od 1 kwietnia 1937 do 31 marca 1938 (Dz. U. R. P. Nr 23, poz. 147), zwiększa się w grupie A. Administracja, w części 7 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, w dziale 4 "Policja Państwowa" o następujące kwoty:

w § 4 "Środki lokomocji" o 1.391.860 zł

w § 5 "Pomieszczenie" o 313.350 "

w § 9 "Remont i konserwacja nieruchomości" o 150.000 "

w § 10 "Umundurowanie" o 345.500 "

w § 11 "Wyszkolenie" o 195.600 "

w § 12 "Uzbrojenie" o 292.050 "

W budżecie, załączonym do ustawy skarbowej z dnia 29 marca 1937 r. na okres od 1 kwietnia 1937 r. do 31 marca 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 23, poz. 147), zwiększa się wpłatę do Skarbu Państwa w grupie C. Monopole, w części 8 Ministerstwo Skarbu, dział 16 "Monopol Spirytusowy" o kwotę 2.688.360 zł.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Skarbu.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje od dnia 1 kwietnia 1937 r.