Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.115.761

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 listopada 1920 r.
w przedmiocie dodatków reprezentacyjnych.

Na zasadzie art. 11 ustawy o uposażeniu urzędników i funkcjonarjuszów państwowych z dn. 13 lipca 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 65 poz. 429), Rada Ministrów zarządza co następuje:
Prezesowi Głównego Urzędu Ziemskiego, Prezesowi Głównego Urzędu Likwidacyjnego, Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli Państwa i Generalnemu Delegatowi Rządu we Lwowie - przyznaje się od d. 1 października 1920 r. dodatek na koszty reprezentacyjne, przysługujący Ministrom w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z d. 4 października 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 97 poz. 638).