Art. 86. - [Rezerwa na drogi i przeprawy promowe na 2004 rok] - Dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2267 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 sierpnia 2023 r.
Art.  86.  [Rezerwa na drogi i przeprawy promowe na 2004 rok]

Na rok 2004 rezerwa, o której mowa w art. 26 ust. 2 pkt 2, stanowi sumę:

1)
kwoty rezerwy części drogowej subwencji ogólnej na 2003 r. ustalonej zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r. oraz
2)
kwoty na utrzymanie rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu powyżej 2 000 pojazdów na dobę ustalonej na 2003 r. w ramach części drogowej subwencji ogólnej.