[Przepis derogacyjny] - Art. 2. - Dni wolne od pracy. - Dz.U.2020.1920 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Przepis derogacyjny] - Dni wolne od pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1920 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2020 r.
Art.  2.  [Przepis derogacyjny]

Tracą moc wszystkie przepisy, regulujące sprawę dni wolnych od pracy odmiennie od przepisów niniejszej ustawy.