[Ograniczenie stosowania przepisów o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia] - Art. 80. - Diagnostyka... - Dz.U.2022.2162 t.j. - OpenLEX

Art. 80. - [Ograniczenie stosowania przepisów o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia] - Diagnostyka laboratoryjna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2162 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2022 r.
Art.  80.  [Ograniczenie stosowania przepisów o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia]

Przepisów ustawy z dnia 18 lipca 1950 r. o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia (Dz. U. poz. 332 oraz z 2001 r. poz. 1207) nie stosuje się do osób wpisanych na listę diagnostów laboratoryjnych.