[Przejściowa możliwość wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej przez osoby niewpisane na listę diagnostów... - Dz.U.2022.2162 t.j. - OpenLEX

Art. 77. - [Przejściowa możliwość wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej przez osoby niewpisane na listę diagnostów laboratoryjnych] - Diagnostyka laboratoryjna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2162 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2022 r.
Art.  77.  [Przejściowa możliwość wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej przez osoby niewpisane na listę diagnostów laboratoryjnych]

Czynności diagnostyki laboratoryjnej mogą być wykonywane samodzielnie przez osoby niewpisane na listę diagnostów laboratoryjnych przez okres 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy.