[Wnioskowanie o wpis na listę diagnostów laboratoryjnych przez osoby spełniające warunki w dniu wejścia w życie ustawy] - Art.... - Dz.U.2022.2162 t.j. - OpenLEX

Art. 74. - [Wnioskowanie o wpis na listę diagnostów laboratoryjnych przez osoby spełniające warunki w dniu wejścia w życie ustawy] - Diagnostyka laboratoryjna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2162 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2022 r.
Art.  74.  [Wnioskowanie o wpis na listę diagnostów laboratoryjnych przez osoby spełniające warunki w dniu wejścia w życie ustawy]

Osoby, które do dnia wejścia w życie ustawy spełniły warunki, o których mowa w art. 73, mogą ubiegać się, w ciągu 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy, o wpis na listę diagnostów laboratoryjnych.