[Rejestr Ukaranych Diagnostów Laboratoryjnych] - Art. 67. - Diagnostyka laboratoryjna. - Dz.U.2022.2162 t.j. - OpenLEX

Art. 67. - [Rejestr Ukaranych Diagnostów Laboratoryjnych] - Diagnostyka laboratoryjna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2162 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2022 r.
Art.  67.  [Rejestr Ukaranych Diagnostów Laboratoryjnych]
1. 
Krajowa Rada prowadzi Rejestr Ukaranych Diagnostów Laboratoryjnych, zwany dalej "Rejestrem Ukaranych".
2. 
Usunięcie wzmianki o orzeczeniu dyscyplinarnym z Rejestru Ukaranych następuje z urzędu po upływie:
1)
3 lat od uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego orzekającego karę upomnienia lub nagany;
2)
5 lat od upływu okresu zawieszenia prawa do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;
3)
15 lat od uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego orzekającego karę pozbawienia prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.
3. 
(uchylony)