[Sądy właściwe do orzekania w sprawach dyscyplinarnych; niezależność członków sądów dyscyplinarnych] - Art. 60. - Diagnostyka... - Dz.U.2022.2162 t.j. - OpenLEX

Art. 60. - [Sądy właściwe do orzekania w sprawach dyscyplinarnych; niezależność członków sądów dyscyplinarnych] - Diagnostyka laboratoryjna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2162 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2022 r.
Art.  60.  [Sądy właściwe do orzekania w sprawach dyscyplinarnych; niezależność członków sądów dyscyplinarnych]
1. 
Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych powołane są następujące sądy:
1)
Sąd Dyscyplinarny orzekający w sprawach, o których mowa w art. 49 ust. 1 i art. 59 ust. 1;
2)
Wyższy Sąd Dyscyplinarny orzekający w sprawach, o których mowa w art. 50 pkt 2 i art. 59 ust. 2;
3)
Sąd Najwyższy.
2. 
Członkowie Sądu Dyscyplinarnego i Wyższego Sądu Dyscyplinarnego orzekają na podstawie swojego przekonania opartego na swobodnej ocenie całokształtu dowodów z uwzględnieniem okoliczności przemawiających zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść obwinionego.