[Źródła finansowania działalności samorządu] - Art. 54. - Diagnostyka laboratoryjna. - Dz.U.2022.2162 t.j. - OpenLEX

Art. 54. - [Źródła finansowania działalności samorządu] - Diagnostyka laboratoryjna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2162 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2022 r.
Art.  54.  [Źródła finansowania działalności samorządu]

Działalność samorządu jest finansowana:

1)
ze składek członkowskich i opłat związanych z postępowaniem w sprawie wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych;
2)
z dochodów z innych źródeł, a w szczególności z dotacji, subwencji, darowizn i spadków;
3)
z działalności gospodarczej.