[Prowadzenie działalności gospodarczej przez samorząd] - Art. 53. - Diagnostyka laboratoryjna. - Dz.U.2022.2162 t.j. - OpenLEX

Art. 53. - [Prowadzenie działalności gospodarczej przez samorząd] - Diagnostyka laboratoryjna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2162 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2022 r.
Art.  53.  [Prowadzenie działalności gospodarczej przez samorząd]

Samorząd może prowadzić działalność gospodarczą.