[Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych] - Art. 45. - Diagnostyka laboratoryjna. - Dz.U.2022.2162 t.j. - OpenLEX

Art. 45. - [Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych] - Diagnostyka laboratoryjna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2162 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2022 r.
Art.  45.  [Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych]
1. 
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych zwołuje Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych:
1)
z własnej inicjatywy;
2)
na wniosek prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;
3)
na wniosek Komisji Rewizyjnej;
4)
na wniosek co najmniej 500 diagnostów laboratoryjnych.
2. 
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych powinien być zwołany w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu wniosku o jego zwołanie i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.