[Ochrona prawna tytułu zawodowego] - Art. 4. - Diagnostyka laboratoryjna. - Dz.U.2022.2162 t.j. - OpenLEX

Art. 4. - [Ochrona prawna tytułu zawodowego] - Diagnostyka laboratoryjna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2162 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2022 r.
Art.  4.  [Ochrona prawna tytułu zawodowego]

Tytuł zawodowy "diagnosta laboratoryjny" podlega ochronie prawnej.