[Organy samorządu] - Art. 36. - Diagnostyka laboratoryjna. - Dz.U.2022.2162 t.j. - OpenLEX

Art. 36. - [Organy samorządu] - Diagnostyka laboratoryjna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2162 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2022 r.
Art.  36.  [Organy samorządu]
1. 
Organami samorządu są:
1)
Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych;
2)
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych;
3)
Komisja Rewizyjna;
4)
Wyższy Sąd Dyscyplinarny;
5)
Sąd Dyscyplinarny.
2. 
Członkami organów samorządu mogą być tylko diagności laboratoryjni.