§ 9. - [Wypłata ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej] - Delegowanie sędziów oraz świadczenia przysługujące sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1548

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2018 r.
§  9.  [Wypłata ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej]
Wypłata ryczałtu, o którym mowa w art. 77 § 6 pkt 3 ustawy, następuje raz w miesiącu z dołu, w terminie 7 dni od dnia złożenia kierownikowi jednostki wykazu dni przepracowanych w danym miesiącu.